Banner obr. 1 Banner obr. 2 Banner obr. 3
Indiánské léto > Indiánské léto

Indiánské léto

Indiáni WakanTopa Oyate – Lid Čtyř Tajemství

Američtí indiáni jsou po mnoho pokolení pro děti symbolem dobrodružství a spojení s přírodou. Je jich mnoho kmenů, které mají různé zvyky, různé oděvy a různá obydlí.

Nám jsou nejbližší indiáni severoamerických plání, národ Lakota, známý také jako Siouxové.

O jejich životě je nyní v Čechách asi nejvíce znalostí.

Bydlíme v jejich týpích – nejdokonalejších přenosných obydlích na světě, v nichž je příjemně v letním parnu, v dešti i v zimních mrazech. Napodobujeme jejich tance, zbraně, oděvy a ozdoby, známe jejich báje a pohádky.

Nedržíme se však úzkostlivě této předlohy. Někteří z nás našli zalíbení v mocném národě Irokézů, jejichž dlouhé domy stály v severovýchodních lesích u velkých jezer, jiní se zajímají o pueblový kmen Hopi a víme i něco málo o Kutčinech, jejichž malé wigwamy stojí v chladných krajích na pomezí Aljašky.

Učíme se rozumět tomu, že člověk je součástí přírody. Není to v dnešní době snadné a jsme rádi za každé malé poznání na této cestě.

Život v naší vesnici má svoje pevná pravidla, ale také mnoho indiánské volnosti. V každé chvíli je na výběr, jestli si někdo chce s dospělými válečníky zastřílet z luku, naučit se loveckým nebo bojovnickým dovednostem, nebo si s ženami vyšívat korálky, vyrábět keramiku, zdobit oblečení nebo sbírat léčivé bylinky, hrát hry, smlouvat na tržišti…

Kdo potřebuje slyšet moudrou radu, zajde za šamanem. Kdo chce mít chvíli klid a samotu, usadí se pod lesními stromy, které obklopují naše tábořiště.

Mezi dospělými i dětmi je mnoho nadaných hudebníků – často tedy zní vesnicí hudba a zpěv. Ať už je to hudba indiánská nebo písničky známé od táboráků

Kdo rád tančí, přijde si na své při našich slavnostech, kdy se tančí podle pravidel i bujaře křepčí, jak koho napadne

K naší velké radosti je už dlouhá léta obyvatelem naší vesnice Sinte Sam Hanska, indiánský kůň. Letos, v roce 2016 k němu přibývá i jeho mladší přítel Š´agya zvaný také Šagi. Oba ochotně a spolehlivě svezou na svých zádech každého zájemce.

Indiáni byli a jsou hraví. Proto můžete vidět obyvatele našich týpí při lakrosu, tab-kap-psí-chá, shiny, indiánském „tenisu“, zvláště oblíbené je zápolení zvané hu-tut a spousta dalších her a zábav.

Při každém táboření nás čekají nová dobrodružství, nové úkoly, nové překážky. Často je nutné, abychom odolali nějakému nebezpečí, nebo pomohli někomu potřebnému. Do světa Indiánů Wakan Topa Oyaté vstupují nejrůznější bytosti - pohádkové, nadpřirozené, dobré i zlé. Jsou to bytosti z indiánských mýtů – Iktome, Sluneční Muž, Duhová Žena, Šičíta Wapan, Věčný Válečník, lesní duchové…. ale protože jsme sousedy a spojenci lidu Valarim, setkáváme se i z bytostmi a nepřáteli z jejich světa, jako jsou skřeti, démoni a draci...

Přitom poznáváme, že je dobré držet pospolu, pomáhat slabším a nepodceňovat je, ctít dané slovo, poctivost, statečnost a přátelství.

Každý mladý bojovník i dívka u nás získá své indiánské jméno, které mnozí z nás používají i ve všedním životě ve městě bílého muže. Získá i kouzelnou medicínu – váček s tajuplnou směsí, která mu bude přinášet štěstí a vědomí, že patří k Wakan Topa Oyate.

Výběr z fotografií

© Wakantopa - w kruhu, 2014 - 2023