Banner obr. 1 Banner obr. 2 Banner obr. 3

Zprávy o hygienických kontrolách

V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví tábor každoročně nahlašujeme na krajskou hygienickou stanici v Karlových Varech. Z toho důvodu zde budeme aktualizovat zprávy o hygienických kontrolách, které jsou důkazem, že naše tábory splňují kritéria vyhlášky 422/2013 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Copyright © 2014 - 2017, Wakan Topa